Pomáháme klientům při zavádění udržitelného přístupu v DDD a zvyšování kvality stávající ochrany proti škůdcům. Předáme vám konkrétní znalosti, zkušenosti a tipy z naší více než 20leté praxe v oboru. Konzultace od našich specialistů můžete díky tomu jednoduše aplikovat v prostředí vaší firmy.


Konzultace k udržitelnosti v DDD

Všemi dostupnými prostředky pomáháme firmám se zaváděním udržitelné ochrany proti škůdcům. Stanoveného cíle proto dosáhnete rychleji, efektivněji a bez zbytečných nákladů. Navíc se vyhnete nejčastějším chybám a komplikacím.

Zpracování metodiky a procesů pro udržitelnou ochranu proti škůdcům ve vaší firmě

Odborné poradenství, konzultace a podpora během celého procesu zavádění

Individuální školení odpovědných pracovníků, mentoring a audity

Ideální řešení pro všechny firmy, které stejně jako my vidí budoucnost v udržitelnosti

Mám zájem o konzultaci

Audit stávající ochrany

Prověříme kvalitu vaší stávající ochrany proti škůdcům. Využíváme vlastní metodiku navrženou speciálně pro kontrolu zabezpečení budov proti všem hlodavcům i hmyzu. Díky tomu jsou naše audity kompletní a velmi pečlivé.

Hloubkový audit a testování úrovně ochrany vašich objektů proti škůdcům

Identifikace slabých míst a kritických bodů s rizikem napadení prostor

Vypracování závěrečné zprávy včetně návodu pro snížení rizik

Ideální řešení pro nové objekty a všechny firmy, které potřebují 100% funkční ochranu proti škůdcům

Mám zájem o konzultaci

Kontrola správné praxe

Jako nezávislá konzultační společnost pomáháme zákazníkům dohlížet na kvalitu DDD služeb objednaných od externí firmy. V pravidelných intervalech budeme sledovat odvedenou práci, vedení dokumentace i splnění zákonných požadavků. Díky tomu nebudete riskovat zbytečné chyby a za své peníze vždy získáte kvalitní práci.

Kontrola prováděných opatření a používaných technologií

Vyhodnocení účinnosti a efektivity ochrany před škůdci

Zpracování závěrečné zprávy a návrhů na vylepšení

Ideální řešení pro firmy, které chtějí nezávisle ověřit kvalitu služeb najaté DDD firmy

Mám zájem o konzultaci

Identifikace škůdců

Na základě zaslaných fotografií zajišťujeme odborné identifikace škůdců. Díky přesnému druhovému určení můžete zvolit optimální postup likvidace. Přesné určení škůdců je proto jedním ze základů udržitelné ochrany proti hlodavcům i hmyzu.

Identifikace škůdců z fotografií či poskytnutých vzorků (obvykle do druhého dne)

Doporučení optimálního postupu likvidace a nejvhodnějších přípravků

Návrh osvědčených preventivních opatření

Užitečná služba pro všechny, kteří objevili neznámé škůdce a chtějí znát jejich silné a slabé stránky

Mám zájem o konzultaci

Máte zájem o konzultaci na jiné téma? Kontaktujte nás.